Aquest simulador és un intent de reproduir els moviments necessaris per a fer una recerca amb ARVA direccional.
L’allau simulat té les dimencions corresponents a l’escala que veiem al marge esquerra inferior de la imatge.
La víctima pot estar enterrada en tota l’àrea de l’allau, podria ser que quedés una mica més enllà d’aquests límits.
Un cop trobada la localització de la víctima en un espai que creiem suficientment reduït podem canviar l’ARVA per la sonda, realitzar un sondatge i després agafar la pala i començar a desenterrar la víctima.

En obrir l’aplicació ens surt un gran botó al mig de la pantalla. Clicant al damunt començarà a córrer el temps que gastarem per fer la recerca. És possible aturar el temps clicant la pausa. Amb el botó rodó vermell de la part dreta superior el cronòmetre es posarà a 0 i la víctima ens canviarà de situació però l’ARVA es queda al lloc i en la posición en què estàvem.
A la part dreta de la pantalla veurem la “Velocitat Rescatador” aquesta la podrem variar al nostre gust clicant sobre el mes i el menys.
La rodona amb fletxes que tenim sota la pantalleta de “Velocitat Rescatador” representa el què marca la pantalla del nostre ARVA. Ens marca la distància a que tenim la víctima i la direcció de l’ona de camp de l’ARVA de la víctima.

Quan iniciem la recerca, clicant el gran botó central, el recuadre verd (NOSALTRES) ens comencem a moure endavant.
Per variar la nostra trajectòria haurem d’arrossegar el cercle que tenim davant fins allí on volguem fer un canvi de direcció.
Per variar la direcció del nostre ARVA haurem d’anar clicant diverses vegades sobre les bandes roses del cercle que tenim davant.
El cercle gros amb les fletxes que tenim a la dreta de la pantalla marca intermitències i interrogants fins que no rep el primer senyal de l’ARVA de la víctima.
En aquest moment comencem a sentir el “Bip-Bip” que anirà fent-se més ford a mesura que ens apropem a la víctima. Alhora que els metres van disminuint.
Les fletxes s’il·luminen indicant la direcció que hem de prendre. Penseu que és un ARVE direccionals, per tant la direcció del nostre ARVA ha d’anar variant juntament amb la trajectòria.

Un cop estem a una distància suficientment petita podem canviar l’ARVA per la sonda clicant a la imatge de la sonda.
Canviarem de pantalla i ens sortirà un gran requadre al mig de la pantalla. Al centre del requadre, on hi ha la bandera groga, és on estem nosaltres.
Agafem la sonda i l’arrosseguem fins on volguem començar el sondantge. Cliquem a la fletxa vermella del costat dret inferior de la sonda i veurem aque aquesta es va enfonsant fins a un cert punt. Per pujar hem de clicar la fletxa verda. Arrosseguem la sonda al següent punt de sondatge i repetim l’operació. Veurem que la sonda s’enfonsa més o menys depenent de si hem trobat la víctima o no.
Quan ja haguem decidit que ja sabem on està la víctima cliquem sobre la pala


Per començar a palejar hem de clicar la pala tantes vegades com quadrats de neu tinguem.
El programa et fa un càlcul aproximat de les paledes que has de fer fins arribar a trobar la víctima. Com més propers estiguem a la víctima menys quadrats de neu ens sortiran a la pantalla.
Quan acabem de palejar, si ho hem fet correctament, ens sortirà una sopresa!!

No és pot reproduir la informació d'aquesta pàgina (texots i fotos) sense l'autorització dels autors o administrador de la web.
© www.esquidemuntanya.com contacte
 
PellOff