PAS 1 de 2 - Any 2021

Preus i Cobertures FEEC

 
DADES PERSONALS (socis camps amb *)
Nom *
Cognoms *
Data de naixement * / / (dd/mm/aaaa)
NIF *
Ets soci actualment:
   
Sexe
 
Correu electrònic *
Telèfon
 
Adreça
Codi postal
Població
Comarca
País
   
INSCRIPCIÓ C.E.ARAN
Majors o igual a 18 anys 15 €
Menors 18 anys 5 €
Modalitat familiar:
NIF titular
- Majors o igual a 18 anys 7,5 €
- Menors 18 anys 2,5 €
 
Vull rebre informació de les activitats del Club (email i whatsApp)
No vull tramitar la llicència FEEC
 

LLICÈNCIA FEEC  

ATENCIÓ: Recordeu quehi ha la modalitat anomenada Muntanya Plus. Mireu cobertures a la web de la FEEC i si us interessa poseu-vos amb contacte.

 
Modalitat SUB-18 i Majors d'edat 
A    B   C   D      E
(si tens 17 anys, l'aplicació ja t'aplicarà la tarifa SUB-18)

Habilitació FEDME
 
Nombre CatSalut (si és la 1a vegada que et federes)
 
Modalitat SUB-14 (fins els 13 anys)
C   C amb habilitació FEDME 
D   D amb habilitació FEDME
 
Modalitat SUB-17 (de 14 a 16 anys)
C   C amb habilitació FEDME 
D amb habilitació FEDME
 
Menors de 17 anys, nombre CatSalut obligatori cada any.
   
Quines activitats de muntanya fas o voldries fer:
   

   
En compliment d’allò establert en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, l’informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en una base de dades personals, creada i mantinguda sota la responsabilitat del Club Excurcionista d'Aran. La finalitat d’aquest fitxer és la difusió de la informació als socis del CEdARAN. En qualsevol moment els socis tindran dret a rectificar i cancel·lar les seves dades comunicant-ho per correu electrònic a c.e.aran@hotmail.com.